RYNECZEK POLSKIEGO ROLNIKA
RADA WSZECHSTRONNIE ZDROWEGO ŻYWIENIA (RWZŻ)
przy STOWARZYSZENIU OCHRONY ZDROWIA KONSUMENÓW (SOZK)

red. Miranda Piłaszewicz rzeczniczka prasowa Rady Wszechstronnie Zdrowego Żywienia
jest łączniczką pomiędzy RWZŻ i SOZK

Kanał na YouTube - Mira Piłaszewicz: program "Co zrobić, żeby zarobić, czyli ekonomia dla młodzieży" oraz inne treści.

Facebook - Mira Piłaszewicz

Tadeusz ROLNIK u Miry PIŁASZEWICZ: Co planuje Rada Wszechstronnie Zdrowego Żywienia? tvPolska.pl 8 stycznia 2021. Jakie są plany w ramach aktywności Rady Wszechstronnie Zdrowego Żywienia? Jak można poprawić sytuację rolników ekologicznych? Jak młodzież może się zaangażować w działania Rady Wszechstronnie Zdrowego Żywienia? Te oraz inne pytania w programie Miry Piłaszewicz “Co zrobić, żeby zarobić, czyli ekonomia dla młodzieży”
Tadeusz ROLNIK u Miry PIŁASZEWICZ: Co planuje Rada Wszechstronnie Zdrowego Żywienia? tvPolska.pl 8 stycznia 2021
Jakie są plany w ramach aktywności Rady Wszechstronnie Zdrowego Żywienia? Jak można poprawić sytuację rolników ekologicznych? Jak młodzież może się zaangażować w działania Rady Wszechstronnie Zdrowego Żywienia? Te i inne pytania w programie Miry Piłaszewicz “Co zrobić, żeby zarobić, czyli ekonomia dla młodzieży”
xxx
Miranda Piłaszewicz i Rada Wszechstronnie Zdrowego Żywienia przy Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia Konsumentów, tvPolska.pl 27 grudnia 2021Miranda Piłaszewicz i Rada Wszechstronnie Zdrowego Żywienia przy Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia Konsumentów, tvPolska.pl 27 grudnia 2021
WSZECHSTRONNIE ZDROWE ŻYWIENIE – WHOLESOME NUTRITION: DŁUGIE ŻYCIE W PEŁNI ZDROWIA MOŻLIWEGO DO OSIĄGNIĘCIA – LONG LIFE WITH FULL HEALTH ACHIEVABLE – DOBROSTAN ZWIERZĄT HODOWLANYCH I DOMOWYCH – FARM ANIMAL AND PET WELFARE – ŻYWNOŚĆ I PASZA SPRZYJAJĄCA ZDROWIU – HEALTH-FRIENDLY FOOD AND FEED – UCZCIWA CENA ZA UCZCIWĄ PRACĘ ROLNIKA – FAIR PRICE FOR FARMERS FAIR WORK – CZYSTE WODY, GLEBY I POWIETRZE, PIĘKNA PRZYRODA – CLEAN WATERS, SOILS AND AIR. BEAUTIFUL NATURE
“‘Wszechstronnie zdrowe żywienie’ to koncepcja zrównoważonego żywienia, która została opracowana na Uniwersytecie w Giessen w latach 80-tych. W tej koncepcji zdrowie oraz ekologiczny, ekonomiczny, społeczny i kulturowy wymiar żywienia są równie ważne.” K von Koerber, N Bader, C Leitzmann: Wholesome Nutrition: an example for a sustainable diet, Proceedings of the Nutrition Society, Vol. 76, 1. "‘Wholesome Nutrition’ is a concept of sustainable nutrition that was developed at the University of Giessen in the 1980s. In this concept, health and the ecologic, economic, social and cultural dimensions of nutrition are equally important." K von Koerber, N Bader, C Leitzmann: Wholesome Nutrition: an example for a sustainable diet, Proceedings of the Nutrition Society, Vol. 76, 1
xxx
Jadwiga Łopata i sir Julian Rose w programie Mirandy Piłaszewicz. Ekoturystyka w gospodarstwie rolnym – jak zarobić dbając o środowisko?, tvPolska.pl 15 grudnia 2021 Po jubileuszowej konferencji  21-lecia ICPPC (International Coalition to Protect the Polish Countryside - Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi) www. icppc.pl 28 listopada 2021 w Krakowie “Żywność i wolność. Budujemy pozytywną przyszłość” (link do programu i sprawozdania filmowego) rozmowa adresowana do młodzieży.
Jadwiga Łopata i sir Julian Rose w programie Mirandy Piłaszewicz. Ekoturystyka w gospodarstwie rolnym – jak zarobić dbając o środowisko?, tvPolska.pl 15 grudnia 2021 i tvPodkarpacie.pl na YouTube Po jubileuszowej konferencji  21-lecia ICPPC (International Coalition to Protect the Polish Countryside - Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi) www.icppc.pl 28 listopada 2021 w Krakowie “Żywność i wolność. Budujemy pozytywną przyszłość” (link do programu i sprawozdania filmowego) rozmowa adresowana do młodzieży. 
xxx
  ochrona zdrowia - popularyzacja praw - kształtowanie opinii i ocen - ostrzeganie konsumentów - ruch ochrony zdrowia - pomoc konsumentom - integracja zwolenników - prowadzenie badań - obrona konsumentów - szeroka współpraca - kampanie informacyjne - opiniowanie przepisów - wnioski i postulaty do władz

 Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Konsumentów  Association for Protection of Consumers Health STOWARZYSZENIE
  OCHRONY
     ZDROWIA
       KONSUMENTÓW

Niezarobkowa organizacja pozarządowa, którą założył i prowadzi
dr Zbigniew Hałat, lekarz specjalista epidemiolog nota biograficzna 
regulamin stowarzyszenia i sprawy organizacyjneNaszą misją jest egzekwowanie najważniejszego prawa konsumenta,
jakim jest
OCHRONA ZDROWIA KONSUMENTA
zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem
BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI ZAGROŻONE KTOŚ ZARABIA NA ZAGROŻENIU ZDROWIA KONSUMENTÓW KTO ZAPŁACI ZA LECZENIE I POGRZEB? STOWARZYSZENIE OCHRONY ZDROWIA KONSUMENTÓW OD LIPCA 1997*1997 - 2022 * JUŻ 25 LAT DLA PAŃSTWA ZDROWIABEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI ZAGROŻONE, KTOŚ ZARABIA NA ZAGROŻENIU ZDROWIA KONSUMENTÓW, KTO ZAPŁACI ZA LECZENIE I POGRZEB?
STOWARZYSZENIE OCHRONY ZDROWIA KONSUMENTÓW OD LIPCA 1997*1997 - 2022 * JUŻ 25 LAT DLA PAŃSTWA ZDROWIA

Z okazji ćwierćwiecza SOZK oddajemy do Państwa dyspozycji Radę Wszechstronnie Zdrowego Żywienia przy Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia Konsumentów
RADA WSZECHSTRONNIE ZDROWEGO ŻYWIENIA  przy STOWARZYSZENIU OCHRONY ZDROWIA  KONSUMENTOWRADA WSZECHSTRONNIE ZDROWEGO ŻYWIENIA  przy STOWARZYSZENIU OCHRONY ZDROWIA  KONSUMENTOW halat.pl

"'Wszechstronnie zdrowe żywienie' to koncepcja zrównoważonego żywienia, która została opracowana na Uniwersytecie w Giessen w latach 80-tych. W tej koncepcji zdrowie oraz ekologiczny, ekonomiczny, społeczny i kulturowy wymiar żywienia są równie ważne." K von Koerber, N Bader, C Leitzmann: Wholesome Nutrition: an example for a sustainable diet, Proceedings of the Nutrition Society, Vol. 76, 1

WSZECHSTRONNIE ZDROWE ŻYWIENIE - WHOLESOME NUTRITION: DŁUGIE ŻYCIE W PEŁNI ZDROWIA MOŻLIWEGO DO OSIĄGNIĘCIA -  LONG LIFE WITH FULL HEALTH ACHIEVABLE - DOBROSTAN ZWIERZĄT HODOWLANYCH I DOMOWYCH - FARM  ANIMAL AND PET WELFARE - ŻYWNOŚĆ I PASZA SPRZYJAJĄCA ZDROWIU - HEALTH-FRIENDLY FOOD AND FEED - UCZCIWA CENA ZA UCZCIWĄ  PRACĘ ROLNIKA - FAIR PRICE FOR FARMERS FAIR WORK - CZYSTE WODY, GLEBY I POWIETRZE, PIĘKNA PRZYRODA - CLEAN WATERS, SOILS AND AIR. BEAUTIFUL NATURE